หลักการออกแบบลายเซ็น
 

     โดยอาจารย์ ให้ความสำคัญกับอักษรนำ 100% ที่บ่งบอกตัวตนชัดเจนและความเป็นไปในปัจจุบัน ตัวอักษรตามที่มีความสำคัญต่อชีวิต วิธีการและจังหวะของการตวัดลายเส้น มีผลต่อการตัดสินใจ

     ลายเซ็น สามารถบ่งบอกถึง สถานะในปัจจุบัน ชีวิตความเป็นอยู่ การเงิน การงาน ความรักและสุขภาพ สามารถออกแบบเพื่อเน้นย้ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ให้ความสำคัญมากที่สุดก็ย่อมได้ และให้เรียงลำดับความสำคัญลองลงมา ทั้งหมดนี้เป็นเคล็ดลับที่ไม่มีใครเคยบอก เช่น ให้ออกแบบลายเซ็นเงินล้าน ที่เน้นย้ำเรื่องการเงิน ก็จะมีการออกแบบให้มีลักษณ์เฉพาะที่บกบอกถึงด้านการเงินเป็นพิเศษ เป็นต้น

     ด้านความเชื่อ อาจารย์ผู้รู้หลายท่านต่างก็อ้างจากการเก็บสถิติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ทั้งจากตำราที่เคยมีการกล่าวอ้างถึงศาตร์ด้านลายเซ็น รวมทั้งจากบรรดาอาจาย์ นักออกแบบลายเซ็นมงคล ที่ต่างก็กล่าวอ้างตัวเองขึ้นมาว่ารู้ลึกรู้จริงด้านศาสตร์ลายเซ็นต่างๆ นาๆ ต่างก็ออกมากำหนดกฎเกณฑ์หรือหลักการออกแบบลายเซ็นของตัวเองขึ้นมา เช่นว่า การกำหนดองศาการเอียงของการเซ็น ต้องกี่องศา การขีดเส้นใต้เป็นฐานลายเซ็น หรือการจุดในตำแหน่งต่างๆ ของลายเซ็น หรือการจบลายเซ็น หรือกำหนดข้อห้ามต่างๆ ขึ้นมาว่า เซ็นแบบนั้นแบบนี้ดี เซ็นแบบนี้ไม่ดี เซ็นแบบนี้มีความหมายอย่างไร ต้องมีอักษรนำแบบนี้ถึงจะดี ห้ามเซ็นตัดกัน ห้ามเซ็นสัญลักษณ์นี้ หรือ การเซ็นควรเซ็นแต่ชื่อ ไม่ควรเซ็นนามสกุล หรือ ลายเซ็นควรเซ็นแบบไม่ยกมือถึงจะดี หรือการเอาเรื่องโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการออกแบบลายเซ็น ต้องดูดวงผูกดวงเสริมดวงเจ้าชะตา แต่จริงๆ แล้วก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล แต่ก็ไม่ได้หมายรวมถึงการได้มาซึ่งลายเซ็นที่เป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคล เป็นต้น 

     ทุกเรื่องราวของศาตร์ด้านลายเซ็นมงคลและการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ลายเซ็น มันเกิดจากการสังเกตและการเก็บสถิติสะสมมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงประสบการณ์ที่ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเพิ่มเติมจากข้อมูลตำราต่างๆ และจากประสบการวิเคราะห์ลายเซ็นจริงๆ มาหลายร้อยหลายพันคน จึงจะสามารถอนุมานได้ว่าถ้าเซ็นแบบนี้จะเกิดผลอย่างไร เป็นอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ลายเซ็น มันมีองค์ประกอบและปัจจัยหลายอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่ซ่อนอยู่ในลายเซ็นของแต่ละบุคคล ไม่สามารถแปลความหมายโดยการเอากฎข้อห้าม ที่ไม่มีคำอธิบายมาเป็นตัวกำหนดความเป็นมงคลของลายเซ็นได้ ดังนั้น การที่จะสามารถออกแบบลายเซ็นมงคลได้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์ ที่ได้ศึกษาหาความรู้ และจากประสบการณ์จริง จากการวิเคราะห์ลายเซ็น สามารถดูเส้นลายเซ็นและวิเคราะห์ได้อย่าแม่นยำ หรือมีความใกล้เคียงมากที่สุด ถึงจะได้ลายเซ็นมงคลจากผู้ที่มีความรู้ด้านศาสตร์ลายเซ็นมงคลอย่างแท้จริง และที่สำคัญ ต้องสามารถออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเส้นสายลายเซ็นที่สวยงาม มีรูปทรงที่เด่นชัดสวยงาม มีสัดส่วนความกว้าง ยาว สูงที่ลงตัวเหมาะสม มีเส้นสายลายเส้นที่คมชัด ต่อเนื่อง ไม่สะดุจหรือขาดตอน มีการเชื่อเส้นสายลายเซ็นที่ต่อเนื่องลงตัวสวยงาม มีเส้นหนัก เส้นเบาที่พลิ้วสวยงาม มีเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นตวัด ที่สวยงามต่อเนื่องชัดเจน สามารถนำไปใช้งานและเซ็นได้จริง และที่สำคัญคือ ต้องเกิดจากการออกแบบลายเซ็นด้วยมือมนุษย์ที่สามารถเซ็นได้จริงๆ ได้ลายเซ็นที่เป็นลายเซ็นจริงๆ  เป็นต้น 

     จากเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านลายเซ็นมงคล ที่มีข้อมูลเผยแพร่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้ ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่ถูกและผิดปะปนกันไป หลายท่านที่ไม่รู้ต่างก็เชื่อไปตามๆ กัน ถ้าเชื่อเรื่องที่ถูกต้องก็ส่งผลดีไป แต่ถ้าโชคไม่ดีไปเชื่อเรื่องผิดๆ ชีวิตอาจจะพังได้เพราะการเซ็นแบบไม่คิด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่มีหลายคนไปมีความเชื่อผิดๆ แบบนั้น....

สุดท้ายแล้ว คำถามคือ ลายเซ็นที่ดี ควรเป็นอย่างไร? 
 
“ลายเซ็นที่ดี คือ ลายเซ็นในแบบเฉพาะบุคคล ที่ส่งเสริมความเป็นมงคลกับชีวิตได้จริง” 
 
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. แบบลายเซ็นที่ออกแบบใหม่ ตามโปรโมชั่น
2. คำแนะนำวิธีการเซ็น
3. คลิป VDO ลายเซ็น
4. ตรวจลายเซ็นก่อนใช้งานจริง
5. ฤกษ์เปลี่ยนลายเซ็น
6. เคล็ดลับเสริมดวงหลังจากเปลี่ยนลายเซ็น


ขั้นตอนการขอรับลายเซ็น

ให้ผู้ที่ขอรับการออกแบบลายเซ็น ดำเนินการ พร้อมจัดเตรียมและส่งข้อมูล ดังนี้
1. เลือกบริการ
     - วิเคราะห์ลายเซ็น

     แพ็คเกจวิเคราะห์ ปรับแก้ลายเซ็น ค่าบริการ 689 บาท
     - ออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลใหม่ โปร SS - SP
     แพ็คเกจลายเซ็นมงคล เริ่มต้นที่ 689 บาท
* (ติดต่อสอบถาม ราคาโปรโมชั่น ประจำเดือน)

2. โอนชำระเงิน ค่าครู ตามโปรแพ็คเกจที่เลือก SS - SP
  
3. จัดส่งข้อส่วนตัว ดังต่อไปนี้
     ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด
     เบอร์ติดต่อ
     สถานภาพปัจจุบัน (โสด / มีแฟน /สมรส / หย่าร้าง)
     ทำธุรกิจ อาชีพ หรือการงานที่ทำในปัจจุบัน (ไม่มีให้ระบุ ไม่มี)
     รูปถ่ายลายมือเขียน ชื่อ-นามสกุล เขียนด้วยลายมือตัวเอง
     รูปถ่ายลายเซ็นเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน (หากไม่มีให้ระบุว่าไม่มีลายเซ็น) เซ็น 2 ครั้ง
     ต้องการให้เน้นลายเซ็น ด้านใด เช่น การเงิน การเงิน ความรัก สุขภาพ เลียงลำดับความสำคัญ
     พร้อมส่งสลิปหลักฐานการโอนเงิน มาพร้อมรายละเอียดส่วนตัว มาได้ที่

     Add Line ID : Signaturebytinn56  หรือ DM มาที่ Messenger 
    
     
4. ระยะเวลาส่งมอบ
     กรณีเลือกบริการ วิเคราะห์ลายเซ็น ปรับแก้ลายเซ็น : ระยะเวลา ไม่เกิน 3 วัน
     กรณีเลือกบริการ ออกแบบลายเซ็นใหม่ : ระยะเวลาไม่เกิน 7 - 15 วัน 

5. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูลขอรับบริการ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านเงื่อนไขและขั้นตอนรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องเข้าใจตรงกันและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเบอร์สายตรง ได้ที่ 08888-52501


ขั้นตอนหลังจากได้รับลายเซ็นมงคล

1. ทำการฝึกเซ็นลายเซ็นใหม่จนเป็นที่ชำนาญ
2. ส่งให้อาจารย์ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องก่อนนำไปใช้งานจริง
3. หลังตรวจสอบลายเซ็นผ่านแล้ว ให้ติดต่อขอแก้ไขลายเซ็นกับทุกธุรกรรมทางการเงิน ส่วนงานที่ได้ลงลายเซ็นไว้
4. หลังเปลี่ยนลายเซ็น ให้ทำบุญในวันเกิด นั่งสมาธิ ใส่บาตรพระ ถวายสังฆทาน ให้ทาน ปล่อยสัตว์ ไถ่ชีวิตสัตว์ และทำบุญถวายโรงศพ และที่สำคัญที่สุด ถ้ามีโอกาสให้ไปกราบขอพรจากบิดา มารดา หรือถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็โทรหาและขอพรจากท่าน แค่นี้เป็นอันจบพิธี