ประวัติความเป็นมา (Signature by tinn)
 

     ย้อนกลับไปเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ได้มีโอกาสทำงานที่ปรึกษาธุรกิจ ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการใหญ่หลายโครงการ จนถึงจุดอิ่มตัว ได้ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว ในแวดวงธุรกิจออแกไนซ์ วันหนึ่งได้ค้นพบว่าตัวเองชอบศึกษาศาตร์ด้านลายเซ็นเป็นพิเศษ ประกอบกับเป็นคนที่ชื่นชอบและมีพื้นฐานด้านงานศิลปะ งานออกแบบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันงานศิลปะในงานกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะส่วนตัวเป็นคนที่มีลายมือสวย ซึ่งสามารถเขียนลายมือได้หลายแบบ และเป็นคนชอบคิดค้นออกแบบตกแต่งตัวอักษรอยู่ตลอดเวลา จึงได้มีความสนใจที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะการเขียนตัวอักษร อักษรศิลป์ การคัดลายมือ การออกแบบดีไซน์ตัวอักษร จนได้มาเริ่มสนใจศึกษาศาสตร์การดูลายมือเขียน และจนมาถึงการดูลายเซ็น โดยเฉพาะลายเซ็นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนวันหนึ่งได้ลองทำนายทายทักเพื่อนๆ ที่รู้จักและคนใกล้ตัว โดยมี Sense ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่เหมือนรับรู้ได้เอง ประกอบการเรียนรู้ศาสตร์ด้านลายเซ็นมงคลกับอาจารย์หลายๆ ท่าน และได้เริ่มทดลองทำนายทายทักไป กับบรรดาเพื่อนฝูงคนรู้จักหลายท่าน เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาและปัญหาปัจจุบันที่เผชิญอยู่ ต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความใกล้เคียงหรือถูกต้องแม่นยำในระดับ 80 - 90% ส่วนใหญ่ จนน่าแปลกใจว่า อ.รู้ได้อย่างไร หลังจากวันนั้นก็ได้เริ่มศึกษาลายมือผู้ที่ประสบความสำเร็จ ผู้นำระดับโลก นักธุรกิจ ดารา นักแสดง ผู้มีชื่อเสียงด้านต่างๆ ฯ เก็บสถิติมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวโน้มและทิศทางของชีวิตแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงอายุ ว่าเป็นมาอย่างไร จึงทำให้มีความเข้าใจศาสตร์ด้านลายเซ็นเพิ่มมากขึ้นจนเกิดความชำนาญและมีความมั่นใจในศาสตร์ความรู้เรื่องลายเซ็นต์ จนได้นำความรู้และประสบการณ์มาวิเคราะห์และออกแบบลายเซ็นให้กับตัวเอง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ผ่านมา ผลที่ออกมาเป็นที่น่าอัศจรรย์ ทุกครั้งที่มีพบว่าชีวิตในแต่ละช่วงเริ่มมีปัญหาแตกต่างกัน ก็ได้ปรับเปลี่ยนลายเซ็นเพื่อเสริมดวงชะตาให้เหมาะสมกับชีวิจในแต่ละช่วงของชีวิต ก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นตามลำดับ ปัญหาที่เคยเจอก็หมดไป จึงได้รู้ว่าชีวิตของเราคนเราจะต้องมีลายเซ็นที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงของชีวิต หลังจากนั้น อจ.จึงเริ่มให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำไปปรับใช้ ตลอดจนได้มอบความไว้วางใจให้ออกแบบลายเซ็นให้ จึงเป็นที่มาของการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบลายเซ็นมงคล เสริมโชคชะตา วาสนา บารมี ให้นำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ ภายใต้ชื่อ Signature by Tinn

     ผลงานที่ผ่านมา อาจารย์ได้มีโอกาสวิเคราะห์ลายเซ็นให้กับผู้คนมากมาย ที่ได้ช่วยแนะนำและปรับแก้ไขลายเซ็นให้ รวมถึงได้ออกแบบลายเซ็น เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้าน การเงิน การงาน ธุรกิจ การเจรจา ความรัก บริวาร และที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องสุขภาพ ผู้ที่ได้รับการแนะนำปรับเปลี่ยนลายเซ็น และออกแบบลายเซ็นให้ มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าลายเซ็นที่คุณใช้เซ็นอยู่ทุกวันอาจส่งผลต่อชีวิตของคุณ โดยที่คุณคาดไม่ถึง อาจมีบางสิ่งที่ทำให้ชีวิตติดขัด มีปัญหา โดยที่คุณไม่รู้ตัว และผลจากการให้คำแนะนำปรับแก้ไขลายเซ็น ปัญหาต่างๆ ที่กำลังประสบอยู่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็เริ่มคลีคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสใหม่เข้ามาในชีวิต รวมทั้งการทำงาน เรื่องธุรกิจที่ติดขัดต่างๆ ก็เริ่มหมดไป การงาน ธุรกิจเริ่มดีขึ้น เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สถานภาพด้านการเงินเริ่มมีความคล่องตัวขึ้น ที่ไม่เคยเก็บเงินได้ ก็เริ่มเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำ มีเงินเก็บ บางท่านได้จับเงินล้าน ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ถ้าท่านเชื่อมั่นในพลังของลายเซ็น สามารถเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตได้ และจะนำทางชีวิตท่านไปในทิศทางที่ถูกต้อง จนสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุด 

หากคุณเชื่อมั่นในพลังศรัทธาแห่งลายเซ็น อ.ติณณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบลายเซ็นให้แก่ท่าน ที่รวมทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล รวมความเป็นมงคลทั้งหมดตามหลักมงคลศาสตร์ด้านลายเซ็นครบทุกประการ 

ด้วยรักและห่วงใย
อ.ติณณ์ (a.tinn)
Signature by Tinn